Nawiatr  700   Racing Yacht
Parametry jachtu:
Długość:                              7,00 m
Długość KLW:                     6,95 m
Szerokość:                           2,50 m
Szerokość KLW:                  1,68 m
Powierzchnia zwilżona: 8,054 m2
Masa kadłuba:                ok. 220kg
Masa jachtu:                         450kg
Powierzchnia Zagli podstawowych: 30 m2
Powierzchnia genakera:                    40 m2
Design: Piotr Kopczyński  
  www.nawiatr.com

Teak Deck &

yacht
jacht
CNC boat kits
stat4u